Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DAJMY SZANSĘ OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA RYNKU PRACY. PODPISANO PIERWSZE POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI PRACODAWCÓW

Utworzono dnia 04.07.2023
Czcionka:

W środę, 21 czerwca b.r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, z inicjatywy Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (KSON), odbyło się kolejne spotkanie międzyśrodowiskowe „Szanse. Dostępność. Partnerstwo. Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy – okrągły stół z okazji Dnia Przedsiębiorczości”podczas którego podpisano porozumienie o współpracy na rzecz aktywizacji zawodowej OzN z organizacjami pracodawców.

Polska nadal pod względem wskaźnika bierności zawodowej osób z niepełnosprawnościami plasuje się na 5 miejscu w Europie, co może niepokoić. Dlatego tak ważny jest dialog i partnerstwo między organizacjami pozarządowymi, związkami pracodawców i instytucjami publicznymi, aby tworzyć rozwiązania i projekty prozatrudnieniowe, które będą dopasowane do potrzeb osób poszukujących zatrudnienia i rozwoju kompetencji oraz oczekiwań przedsiębiorców.

– KSON prowadzi działania od 20 lat. Od ostatniego okrągłego stołu, który miał miejsce pod koniec 2022 roku, zmieniło się wiele i to w bardzo dobrym kierunku. Jako organizacja pozarządowa, przez te pół roku bardzo się rozwinęliśmy, powołaliśmy nowy oddział w Warszawie z agencją zatrudniania – mówiła Iwona Pikosz-Nuñez, Dyrektor Zarządzający KSON, CSI Projekty – Apelujemy do przedsiębiorców – dajmy szansę Osobom Niepełnosprawnym!

Porozumienie, którego stronami są KSON, CSI Projekty oraz organizacje pracodawców: Związek Pracodawców i Przedsiębiorców (ZPP), Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG), Warszawska Izba Gospodarcza (WIG) oraz Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, pozwoli na prowadzenie działań edukacyjnych, szkoleniowych oraz informacyjnych, sprzyjających tworzeniu nowych stanowisk pracy i rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych w Polsce, w tym także uchodźców z Ukrainy.

W szczególności zaplanowano działania mające na celu przygotowanie potencjalnych pracowników – osób z niepełnosprawnościami – do wejścia na rynek pracy, na konkretne stanowiska, poprzez realizację indywidualnych programów rozwoju kompetencji zawodowych realizowanych przez zespół profesjonalnych doradców zawodowych i szkoleniowców, organizację programu prozatrudnieniowych oraz szkoleń jak również profesjonalne pośrednictwo pracy – wsparcie w doborze i rekrutacji odpowiednich pracowników na odpowiednie stanowiska pracy.

– Tego rodzaju inicjatywy są bardzo istotne. Pamiętajmy, aktywizacja się opłaca. – zaznaczył Andrzej Drozd, wiceprezes PUIG. – Do tanga trzeba dwojga a nawet trojga. Bardzo wielu Pracodawców ma poczucie misji. Na rynku są osoby niepełnosprawne poszukujące pracy i są organizacje takie jak KSON, które tę pracę oferują. – dodała Aneta Jolanta Englot, Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

– My znamy ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, walczymy z barierami i wiemy, jak wspierać OzN w odnalezieniu się na rynku pracy i w codzienności. Przedsiębiorcy mają tymczasem przestrzeń, aby zaufać i dać szansę na rozwój OzN poprzez staże i zatrudnienia. To bardzo ważna współpraca i szansa dla każdej ze stron. –  podkreślił Stanisław Schubert, Prezes KSON.

Rolę partnerstwa podkreślali wszyscy, także przedstawiciele instytucji publicznych.

– Największe efekty przynosi współpraca. Organizacje pozarządowe zawsze były najbliżej osób z niepełnosprawnościami i najbliżej ich rodzin. A stabilne zatrudnienie jest rzeczą bardzo istotną dla każdego z nas. – dodał Krzysztof Czechowski, koordynator ds. dostępności, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

– Pamiętajmy, że NIK nie jest po to, aby znajdować nieprawidłowości, a po to aby podejmować próbę rozwiązań. Jako obywatel tego kraju, bardzo liczę na to, że nasza współpraca będzie aktywna i kontynuowana. – zaznaczył Konrad Kostępski, Główny specjalista kontroli państwowej, Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodzin Naczelnej Izba Kontroli, która także przygląda się sytuacji OzN na rynku pracy.

Podjęta inicjatywa wpisuje się w założenia strategii na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030, obowiązującej w Unii Europejskiej, która zakłada realizację kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami w Europie, w tym zapewniających równe szanse i dostęp do uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Partnerami spotkania byly: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawska Izba Gospodarczą, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza oraz Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

Patroni medialni wydarzenia: Magazyn Integracja, Niepelnosprawni.pl, Razem z Tobą, Co w Zdrowiu, Medicalpress, Medkurier.

O KSON

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (KSON) – inicjator spotkania to parasolowa organizacja pożytku publicznego, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych nieprzerwanie od ponad 20 lat. Misją Sejmiku jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych fizycznie jak i intelektualnie, ochrona prawa do równości szans, rehabilitacja oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów tych osób poprzez podjęcie szeregu działań przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i instytucjonalnymi.

Przykłady projektów prozatrudnieniowych realizowanych przez KSON:

·         ZatrudniONy+ – celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami poprzez kompleksowe przygotowanie do pracy, zgodnie z planem działania, poprzez udział uczestników w cyklu działań doradczych, szkoleniowych oraz stażach zawodowych. Projekt obejmie działaniami 412 osób.

·         Absolwent – NastawiONy na pracę! – celem projektu jest udzielenie 100 studentom i absolwentom szkół wyższych z niepełnosprawnościami wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w wejściu na rynek pracy poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

·         Włączam ON! – celem projektu jest wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Efektem końcowym wsparcia udzielanego uczestnikom projektu jest ich wejście na rynek pracy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez indywidualne i kompleksowe wsparcie aktywizacyjne osób z niepełnosprawnościami. Projekt obejmuje działaniami 300 osób z niepełnosprawnością, a jego realizacja zaplanowana jest do 03.2024 roku.

Więcej informacji na: www.kson.pl

(i) 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Starostwo Powiatowe

Urząd Miejski

Integracja

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 19

W poprzednim tygodniu: 29

W tym miesiącu: 82

W poprzednim miesiącu: 195

Wszystkich: 7392