Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

MINĘŁO 10 LAT NASZEJ DZIAŁALNOŚCI. UCZCILIŚMY TO UROCZYŚCIE

Utworzono dnia 22.09.2021
Czcionka:

W sobotę, 18 września 2021 r. Augustowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ASON” uroczyście obchodziło 10-Lecie swojej działalności. Taka uroczystość miała obyć się w roku ubiegłym. Wszystko było już przygotowane, aby wspólnie uczcić tą ważną dla członków „ASON” rocznicę - niestety, wprowadzone obostrzenia epidemiologiczne uniemożliwiły spotkanie w większym gronie. Była to data niezmiernie ważna dla tej grupy niepełnosprawnych osób, dlatego cierpliwie czekano, aby pomimo opóźnienia można było uczcić tą ważną datę w kalendarzu Stowarzyszenia.

Zanim rozpoczęła się rocznicowa część spotkania, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze „ASON”. Podsumowano okres działań od ostatniego oficjalnego spotkania członków i wybrano Zarząd oraz skład Komisji Rewizyjnej Augustowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ,,ASON”. Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian. Uzupełniono jedynie skład Komisji Rewizyjnej z powodu wycofania się w jej pracach jednej osoby.

Aktualne władze „ASON”:

ZARZĄD:

 1. Prezes Stowarzyszenia – Ewa Lucyna Matulewicz
 2. Wiceprezes Stowarzyszenia – Lucyna Pryzmont
 3. Skarbnik – Anna Kulfan
 4. Sekretarz – Bogusław Uklejewski
 5. Członek Zarządu – Ewa Babkowska

KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Halina Kochanowska
 2. Członek Komisji Rewizyjnej – Halina Lipińska
 3. Członek Komisji Rewizyjnej – Maria Woroniecka

Działalność „ASON” nie byłaby możliwa bez różnych form wsparcia i życzliwości z zewnątrz. Przez pierwsze 10 lat działalności udało się pozyskać grono życzliwych podmiotów i osób fizycznych, na których pomoc osoby niepełnosprawne z „ASON” zawsze mogą liczyć. Obchody zorganizowano głównie z myślą o nich.

 - Publiczne podziękowanie, wyrażenie naszej wdzięczności i wręczenie drobnych pamiątek, to chyba jedyna rzecz, którą możemy dla nich zrobić. Pragniemy jako cała nasza społeczność przyznać tym wszystkim, którzy nas wspierają Tytuł PRZYJACIEL ASON. Oddaje on w pełni nasz stosunek do tego, co dla nas robią

– powiedziała w naszej krótkiej rozmowie p. Ewa Matulewicz, Prezes Stowarzyszenia.

W chwili, kiedy Pani Ewa mówiła te słowa nie wiedziała jeszcze, że członkowie „ASON” postanowili taki tytuł przyznać również dla niej i dla p. Anny Kulfan, skarbnika „ASON”. To za ich osobisty, duży wkład i zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia.

Ogółem przyznano 10 tytułów PRZYJACIELA ASON. Poza dwoma wymienionymi wyżej, odebrali je:

 • Burmistrz Miasta Augustów, Mirosław Karolczuk,
 • Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Kazimierz Kożuchowski,
 • Zarząd Banku Spółdzielczego w Augustowie,
 • Nadleśnictwo Augustów
 • Nadleśnictwo Szczebra
 • Kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych UM w Augustowie, Michał Kotarski,
 • Kierownik Osiedlowego Domu Kultury SM w Augustowie, Dorota Bujnowska (ODK SM to aktualna i wieloletnia siedziba ASON),
 • Karol Chodkiewicz z Nadleśnictwa Augustów,

oraz wspomniane już:

 • Ewa Matulewicz, Prezes Stowarzyszenia
 • Anna Kulfan, Skarbnik Stowarzyszenia.

Osobiście statuetki, dyplomu i pamiątkowe medale odebrali: Burmistrz Miasta Augustów - Mirosław Karolczuk, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej - Kazimierz Kożuchowski i w imieniu Nadleśnictwa Augustów, Zastępca Nadleśniczego - Tomasz Jarosz.

Wcześniej Zarząd Banku Spółdzielczego w Augustowie przekazał Augustowskiemu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „ASON” piękny puchar oraz list gratulacyjny z okazji jubileuszu 10-Lecia działalności.

Możliwość wspólnego spotkania w tak miłych okolicznościach i realizacji wcześniej zaplonowanego wydarzenia sprawiły, że spotkanie przebiegło w miłej i odświętnej atmosferze.

Stowarzyszenie działa w zakresie zadań publicznych takich jak:

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

- ochrony i promocji zdrowia;

- na rzecz osób niepełnosprawnych;

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

- ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

-upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Przypomnijmy, że siedziba Augustowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "ASON" mieści się w Augustowie, przy ulicy Hoża 2B (ODK SM).

Dyżury pełnione są w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 13.00 - 15:00, telefon kontaktowy to: 504 856 890 / 517 908 891. Można też napisać na e-mail: ason@ason-augustow.pl

Pokaz zdjęć z wydarzenia >>> https://www.youtube.com/watch?v=C7ELyXXlQX0

(Red.)

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Starostwo Powiatowe

Urząd Miejski

Integracja

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 19

W poprzednim tygodniu: 36

W tym miesiącu: 101

W poprzednim miesiącu: 119

Wszystkich: 7530